Kancelaria Adwokacka

adwokat Dorota Welenc

adwokat Patryk Welenc

ul. P.O.W. 22A lok. 22

87-800 Włocławek

  • Adwokat Adwokaci Włocławek

Adwokat Dorota Welenc

AbsolwentDorota Welenc - adwokatka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2012 r. członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. W 2015 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Aplikację adwokacką odbywała w jednej z renomowanych włocławskich kancelarii zdobywając bogate doświadczenie zawodowe. W sposób fachowy i profesjonalny reprezentowała swoich mocodawców. W pracy zawodowej kieruje się rzetelnością i dokładnością. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy.

 

 

Adwokat Patryk Welenc

Absolwent WydPatryk Welenc - adwokatziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo, które ukończył w gronie najlepszych studentów całego Uniwersytetu. Tematem pracy magisterskiej, którą adw. Patryk Welenc pisał pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Filara w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu było „Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym”. Od 2012 roku członek Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu, w której odbywał aplikację adwokacką, zdobywając w trakcie jej trwania bogate doświadczenie zawodowe w wyniku współpracy z renomowanymi toruńskimi kancelariami adwokackimi. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej uczestniczył w kilkudziesięciu rozprawach sądowych, fachowo i profesjonalnie reprezentując interesy klientów. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas odbywanej aplikacji pozwoliło adw. Patrykowi Welenc wspólnie z żoną adw. Dorotą Welenc na rozpoczęcie praktyki w ramach własnej Kancelarii. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań.