Kancelaria Adwokacka

adwokat Dorota Welenc

adwokat Patryk Welenc

ul. P.O.W. 22A lok. 22

87-800 Włocławek

  • Prawnik Włocławek

Prawo i postępowanie karne

  • obrona klientów na wszystkich etapach postępowania karnego wraz z kompleksowym opracowaniem najlepszej linii obrony,
  • obrona klientów w postępowaniu karnym wykonawczym (pomoc w odroczeniu wykonania kary, pomoc w uzyskaniu przerwy w odbywaniu kary, pomoc w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia)
  • obrona klientów w postępowaniu karnoskarbowym,
  • obrona klientów w postępowaniu w sprawie o wykroczenia,
  • obrona klientów objętych Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) oraz poszukiwanych listem gończym,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych, w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, pełnomocników oskarżycieli subsydiarnych oraz pełnomocników powodów cywilnych w postępowaniu karnym,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach dyscyplinarnych.