Kancelaria Adwokacka

adwokat Dorota Welenc

adwokat Patryk Welenc

ul. P.O.W. 22A lok. 22

87-800 Włocławek

  • Adwokat Włocławek - Adwokaci Patryk i Dorota Welenc - usługi prawnicze

Adwokat Włocławek - Kancelaria Adwokacka

Celem kancelarii adwokackiej jest zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej obsługi prawnej zarówno klientom indywidualnym, podmiotom gospodarczym, jak również jednostkom samorządu terytorialnego. Nasz obszar działania to głównie teren Włocławka i okolic oraz kraju. Cechą, którą kancelaria adwokacka stara się wyróżnić na obecnym rynku usług prawniczych jest indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb, przeznaczenie klientowi maksimum czasu i wiedzy oraz traktowanie jego sprawy z najwyższą starannością. Kancelaria adwokacka stara się łączyć tradycję z nowoczesnymi metodami udzielania pomocy prawnej. W prowadzonej przez nas działalności ściśle współpracujemy z radcą prawnym, notariuszem, komornikiem oraz biegłymi z różnych dziedzin, w celu zwiększenia efektywności naszej pracy i zapewnienia kompleksowej usługi, zgodnie z potrzebami klienta. Cechuje nas młodość, doświadczenie oraz ambicja, dzięki czemu jesteśmy gotowi na podjęcie i sprostanie każdemu zawodowemu wyzwaniu. Adwokat Włocławek Patryk i Dorota Welenc - zapraszamy do kontaktu. 

Usługi prawnicze - kancelaria prawna Włocławek

Nasza kancelaria adwokacka we Włocławku zapewnia kompleksową pomoc prawną Klientom indywidualnym, podmiotom gospodarczym i jednostkom samorządu terytorialnego. Oferujemy doraźne i stałe usługi prawnicze, prowadząc sprawy rozwodowe, majątkowe, karne, administracyjne i inne.

Prawnicy Włocławek

Jako adwokaci wysokiej klasy, reprezentujemy Klienta przed sądem, prokuraturą i organami państwowymi. Opracowujemy najlepsze linie obrony i podejmujemy terminowe i zdecydowane kroki. Świadczymy rzetelne i poparte doświadczeniem porady i opinie prawne. Sporządzamy pisma procesowe i korzystne dla Klienta projekty umów. W jasny sposób przedstawiamy Klientowi na bieżąco zmieniającą się sytuację. Prawnik Włocławek - jeśli potrzebny Ci dobry adwokat, postaw na nas - pomożemy Ci podjąć decyzje, które zwiększają Twoje szanse na sukces.

Prawo i postępowanie karne

Jako doświadczeni adwokaci zapewniamy Klientom obronę w postępowaniu karnym w I i II instancji oraz w trybie kasacji. Świadczymy usługi prawnicze w postępowaniu wykonawczym, karnoskarbowym i dyscyplinarnym, reprezentując pokrzywdzonych na wszystkich etapach. Opracowujemy najsilniejsze linie obrony Klientów objętych ENA i poszukiwanych listem gończym. Pomagamy uzyskać odroczenie wykonania kary, przerwę lub zwolnienie warunkowe.

Prawo i postępowanie cywilne

Prowadzimy postępowania o odszkodowania i zadośćuczynienia w związku ze szkodami majątkowymi, medycznymi i dotyczącymi dóbr osobistych. Reprezentujemy Klienta w sprawach spadkowych i związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Prowadzimy spory przed sądami polubownymi i sprawy z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. Negocjujemy i sporządzamy profesjonalne umowy cywilno-prawne.

Prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy rozwodowe, sprawy o separację, podział majątku, alimenty, prawa rodzicielskie i ustalenie ojcostwa. Świadczymy usługi prawnicze w zakresie ustalenia praw do kontaktów z małoletnimi i miejsca ich pobytu. Prowadzimy sprawy w kwestii ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentujemy Klientów w sporach pracowniczych, sprawach o mobbing, dyskryminację, roszczenia dotyczące chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Prowadzimy sprawy w zakresie dochodzenia roszczeń rentowych i emerytalnych. Opracowujemy całość dokumentacji pracowniczej, w tym umowy o pracę i o zakazie konkurencji, umowy szkoleniowe, kontrakty menedżerskie. Pomagamy w zgodnym z prawem rozwiązywaniu umów.

Windykacja należności

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu egzekucyjnym, pomagając im wyegzekwować zadłużenie w jak najkrótszym czasie. Opracowujemy indywidualne strategie windykacyjne i na bieżąco monitorujemy postępy w spłacaniu zobowiązań przez dłużników. Działania naszej kancelarii pomagają Klientom odzyskać płynność finansową.