Kancelaria Adwokacka

adwokat Dorota Welenc

adwokat Patryk Welenc

ul. P.O.W. 22A lok. 22

87-800 Włocławek

  • Prawnik Włocławek

Prawo administracyjne

  • reprezentowanie klientów w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym,
  • reprezentowanie klientów przez organami administracyjnymi w zakresie prawa budowlanego oraz w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • występowanie w imieniu klientów w sprawach związanych z uzyskaniem pozwoleń, zezwoleń i koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.