Kancelaria Adwokacka

adwokat Dorota Welenc

adwokat Patryk Welenc

ul. P.O.W. 22A lok. 22

87-800 Włocławek

  • Prawnik Włocławek

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, dotyczących sporów pracowniczych, mobbingu oraz dyskryminacji w zatrudnieniu,
  • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych i kontraktów menadżerskich,
  • formułowanie i opracowywanie układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych.