Kancelaria Adwokacka

adwokat Dorota Welenc

adwokat Patryk Welenc

ul. P.O.W. 22A lok. 22

87-800 Włocławek

  • Prawnik Włocławek

Prawo i postępowanie cywilne

  • reprezentowanie klientów na drodze sądowej na wszystkich etapach postępowania sądowego (postępowanie przed sądami powszechnymi, postępowanie przez Sądem Najwyższym),
  • reprezentowanie klientów w sporach przed sądami polubownymi i instytucjami arbitrażowymi,
  • reprezentowanie klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w związku z wypadkiem komunikacyjnych, naruszeniem dóbr osobistych oraz szkodami medycznymi,
  • negocjowanie i przygotowywanie umów oraz pomoc w ich wykonywaniu,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.