Kancelaria Adwokacka

adwokat Dorota Welenc

adwokat Patryk Welenc

ul. P.O.W. 22A lok. 22

87-800 Włocławek

  • Prawnik Włocławek

Adwokat - podział majątku Włocławek

Kancelaria adwokacka oferuje profesjonalną pomoc prawną adwokata w sprawach o podział majątku wspólnego z obszaru takich miast jak Włocławek, Lipno, Radziejów, Aleksandrów Kujawski, Rypin i ich bezpośrednich okolic.

Podział majątku wspólnego jest często kolejnym etapem po rozwodzie, z chwilą orzeczenia, którego ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Należy jednak pamiętać, iż wspólność ustawowa małżeńska ustaje również m. in. w wyniku: orzeczenia separacji, ustanowienia rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa zarówno umownie jak i na mocy orzeczenia sądowego, na skutek śmierci jednego bądź obojga małżonków.

Sprawy o podział majątku wspólnego cechuje określony stopień skomplikowania związany z ustalaniem składników majątku wspólnego, ich wartości, rozliczeniem nakładów i wydatków poczynionych przez jednego małżonka na majątek wspólny czy osobisty drugiego małżonka, jak również ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym w sytuacji, gdy jeden z małżonków przyczynił się w mniejszym stopniu do jego powstania. Adwokat podział majątku Włocławek - zapraszamy

Dzięki bogatemu doświadczeniu, jako adwokaci, pomagamy w przejściu przez ten złożony proces, na każdym jego etapie.

  • udzielanie przez adwokata porad prawnych z kompleksowym wyjaśnieniem i ustalaniem składników majątku wspólnego, sposobu ich podziału, rozliczeniem wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny lub osobisty drugiego małżonka, wskazaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i objaśnieniem postępowania przed sądem,
  • reprezentowanie klientów w sprawach gospodarczych na wszystkich etapach postępowania sądowego,
  • profesjonalne przygotowanie pism: wniosku o podział majątku wspólnego oraz pism przygotowawczych w trakcie trwania postępowania,
  • reprezentację adwokata w sprawach o podział majątku, obejmującą swym zakresem wniesienie wniosku, reprezentację na każdej rozprawie aż do wydania orzeczenia przez sąd.