Kancelaria Adwokacka

adwokat Dorota Welenc

adwokat Patryk Welenc

ul. P.O.W. 22A lok. 22

87-800 Włocławek

  • Prawnik Włocławek
sprawy rozodowe

Sprawy Rozwodowe i rozwody - adwokat Włocławek

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną adwokata w sprawach rozwodowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu pomagamy przejść przez często niełatwe i skomplikowane postępowanie rozwodowe. Należy pamiętać, iż w wielu przypadkach rozwód to nie tylko ustalanie winy za rozkład pożycia małżonków, ale również regulowanie sytuacji prawnej małoletnich dzieci: sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dzieci, kontaktów z dziećmi, alimentów, zarówno w trakcie jak i po rozwodzie. 

Długość i stopień skomplikowania procesu rozwodowego zależy od wielu indywidualnych czynników, w szczególności relacji panujących pomiędzy małżonkami.

Sprawy rozwodowe Włocławek - Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w sprawach rozwodowych, która obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych w sprawach o rozwód z kompleksowym wyjaśnieniem przesłanek rozwodu, orzeczeń sądowych zarówno w przedmiocie samego rozwodu (bez orzekania o winie, z wyłącznej winy małżonka, z winy obojga małżonków) oraz spraw z tym związanych: władzy rodzicielskiej nad dziećmi, miejsca pobytu dzieci, kontaktów z dziećmi, alimentów, jak również wskazanie wszystkich niezbędnych dokumentów i dowodów oraz objaśnienie postępowania rozwodowego przed sądem,
  • profesjonalne przygotowanie pism procesowych w sprawach rozwodowych: pozwu o rozwód; wniosku o zabezpieczenie na czas trwania postępowania rozwodowego alimentów, kontaktów z dziećmi, miejsca pobytu dzieci; jak również pism przygotowawczych w trakcie postępowania rozwodowego i zawierających wnioski dowodowe,
  • reprezentację w sprawach rozwodowych przed sądem, począwszy od przygotowania i wniesienia pozwu o rozwód, reprezentacji na każdej rozprawie aż do wydania orzeczenia przez sąd.

Sprawy o rozwód należą do właściwości sądu okręgowego ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy rozwodowe na terenie całego kraju, w szczególności na terenie właściwości:

  • Sądu Okręgowego we Włocławku obejmującego gminy: Włocławek, Lipno, Radziejów, Aleksandrów Kujawski, Piotrków Kujawski, Topólka, Bytoń, Osięciny, Izbica Kujawska, Dobre, Koneck, Bądkowo, Nieszawa, Waganiec, Ciechocinek, Raciążek, Zakrzewo, Rogowo, Rypin, Wąpielsk, Skrwilno, Brzuze, Chrostkowo, Czernikowo, Tłuchowo, Kikół, Bobrowniki, Skępe, Wielgie, Dobrzyń n. Wisłą, Lubanie, Chodecz, Lubraniec, Boniewo, Kowal, Fabianki, Choceń, Lubień Kujawski, Baruchowo, Brześć Kujawski,
  • Sądu Okręgowego w Płocku,
  • Sądu Okręgowego w Toruniu.

Adwokat Włocławek rozwody.